Μάριος Σαλμάς Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργός Ορθοπαιδικός: Αρθροπλαστική ισχίου, αρθροπλαστική γόνατος - χειρουργική ώμου, γόνατος, ισχίο, αρθρίτιδα γόνατος, οστεοαρθρίτιδα, αρθροπλαστική, ρήξη τένοντα

καλέστε 210 7793103 καθημερινά την ιατρική μας ομάδα ή κλείστε ΡΑΝΤΕΒΟΥ ONLINE

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς

είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, εξειδικευμένος στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας: ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική του γόνατος, του ισχίου, του ώμου και της σπονδυλικής στήλης. Εφαρμόζει τη ρομποτική τεχνολογία στην ορθοπαιδική (αρθροπλαστική γόνατος, αρθροπλαστική ισχίου) και καινοτομεί στις αρθροσκοπήσεις γόνατος με τοπική αναισθησία, ενώ είναι ο πρώτος που εφήρμοσε τη διαγνωστική αρθροσκόπηση στο ιατρείο.

Πλήρες Βιογραφικό

Επέμβαση Latarjet για θεραπεία της αστάθειας του ώμου πολλαπλά εξαρθρήματα με οστική βλάβη της ωμογλήνης

Η αστάθεια του ώμου προκύπτει συνήθως μετά από τραυματικό εξάρθρημα (τραυματική αστάθεια). Σπανιότερα μπορεί να οφείλεται σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος που προκαλούν γενικευμένη χαλάρωση των συνδέσμων (γενετικοί παράγοντες), ή τέλος σε συνεχόμενη και παρατεταμένη χρήση της άρθρωσης. Μετά από μια αποτυχημένη συντηρητική αντιμετώπιση, όπου τα εξαρθρήματα του ώμου ή η αστάθεια συνεχίζονται, συστήνεται η χειρουργική σταθεροποίηση του ώμου. Ένας αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση, οι οποίες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: σε «οστικές» και «μη οστικές» (μαλακών ιστών).

Ο καθηγητής κ. Σαλμάς ήταν από τους πρώτους εξειδικευμένους χειρουργούς ώμου στην Αθήνα όταν το 1998 επέστρεψε από μετεκπαιδεύσεις στην Ζυρίχη της Ελβετίας δίπλα στον κορυφαίο χειρουργό ώμου Christian Gerber και την Βοστώνη δίπλα στον JP Warner καθηγητή του Πανεπιστημίου του Harvard διευθυντή του τμήματος ώμου στο Mass General Hospital Στα πρώτα χρόνια το ιατρείο του καθηγητή ήταν ιατρείο αναφοράς παθήσεων ώμου. Στις αρχές της δεκαετίας 2010 ο καθηγητής χειρουργούσε με μεγάλη επιτυχία ασθενείς με προχωρημένη και υποτροπιάζουσα αστάθεια του ώμου. Από το 2000 θεραπεύει πολλές και δύσκολες αστάθειες ώμου καθώς και ασθενείς με οστική βλάβη στην ωμογλήνη συνεπεία των πολλών εξερθρημάτων. Σε αυτούς τους ασθενείς πραγματοποιεί tην επέμβαση Latarjet με μεγάλη επιτυχία. Η επέμβαση αυτή διαρκεί 2 ώρες, ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο μετεγχειρητικά και εξέρχεται της κλινικής την ίδια ημέρα.

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ


Η χειρουργική επέμβαση που στοχεύει στην αποκατάσταση των μαλακών ιστών του ώμου για την αντιμετώπιση της αστάθειας, (περιλαμβάνοντας τις ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου οι οποίες ονομάζονται ρήξεις Bankart) ονομάζεται επέμβαση Bankart. Η ρήξη Bankart προκαλείται από πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου, με βλάβη του επιχείλιου χόνδρου από το σημείο που προσφύεται στη γλήνη, αποκολλώντας τον κάτω γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο (IGHL). Η χειρουργική αντιμετώπιση της ρήξης μπορεί να γίνει είτε με ανοιχτή χειρουργική μέθοδο είτε αρθροσκοπικά. Τα περισσότερα πρόσθια τραυματικά εξαρθρήματα του ώμου μπορεί να προκαλέσουν όχι μόνο ρήξεις Bankart αλλά και κάταγμα στην οπίσθια και άνω επιφάνεια του βραχιονίου, η οποία ονομάζεται βλάβη Hill-Sachs. Μια συχνή επιπλοκή από την αποκατάσταση αυτή είναι η πολύ σφιχτή συρραφή του θυλάκου στην ανατομική του θέση, προκαλώντας έτσι ρίκνωση και επομένως περιορισμό στην έξω στροφή του βραχιονίου. Άλλες πιο σπάνιες επιπλοκές μπορεί να αφορούν την πάρεση του μασχαλιαίου νεύρου, τη ρήξη του υποπλατίου μυός και την υποτροπιάζουσα αστάθεια. Εάν υπάρχει πάνω από 20% οστικό έλλειμμα της επιφάνειας της γλήνης, είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η ανατομική σταθερότητα του ώμου, με αποτελεσμα να καταφύγουμε σε επεμβάσεις οστικής σταθεροποίησης.


ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ – ΟΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ


Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει οστικό έλλειμμα ( >20% της επιφάνειας της γλήνης), το να αποκαταστήσουμε μόνο τους μαλακούς ιστούς δεν θα μας αποφέρει σταθερότητα και θα οδηγήσει σε υποτροπιάζοντα εξαρθρήματα. Το οστικό έλλειμμα της γλήνης μπορεί να οφείλεται σε εκ γενετής υποπλασία, τραυματισμό ή συνεχόμενα εξαρθρήματα. Αυτές οι ρήξεις δεν μπορούν να απεικονισθούν καλά στην απλή ακτινογραφία και απαιτούν τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας για την καλύτερη μελέτη τους. Η αποκατάσταση με την επέμβαση Latarjet αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο, κατά την οποία γίνεται μεταφορά ένος μέρους της κορακοειδούς απόφυσης στο οστικό έλλειμμα της γλήνης.


επεμβαση latarjet

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ


Γίνεται τομή μεταξύ του μείζονα θωρακικού και του δελτοειδούς μυός για την αποκάλυψη και την παρασκευή της κορακοειδούς αποφύσεως. Ο κορακοακρωμιακός σύνδεσμος και ο ελάσσων θωρακικός μυς διαχωρίζονται στην κατάφυσή τους, ενώ ο κορακοβραχιόνιος μυς και η βραχεία κεφαλή του δικεφάλου παραμένουν άθικτα. Γίνεται οστεοτομία της κορακοειδούς στο άπω τμήμα της περίπου 1,5 εκ σε μήκος προσεκτικά για να να μην τραυματιστεί το μυοδερματικό νεύρο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Με το άκρο σε έξω στροφή, ο υποπλάτιος μυς χωρίζεται κατά μήκος ή αποκολλάται από το έλλασον βραχιόνιο όγκωμα που καταφύεται. Το οστικό μόσχευμα προετοιμάζεται και διαμορφώνεται σε σχήμα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο πρόσθιο και κάτω τμήμα της γλήνης και ασφαλίζεται στη θέση του με τη χρήση βιδών. Με τον κορακοβραχιόνιο και το δικέφαλο να προσφύονται ακόμα στην κορακοειδή απόφυση, χρησιμέυουν τώρα πια σαν περιοριστικός παράγοντας για την άρθρωση. Τέλος, συρράπτεται ξανά ο υποπλάτιος.


επεμβαση latarjet

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ


Υπάρχει μια σειρά από επιπλοκές που μπορεί να συμβούν μετά από την επέμβαση Latarjet. Αναφορικά με την οστεοτομία της κορακοειδούς, μπορεί να μη πωρωθεί η μεταφερόμενη κορακοειδής απόφυση σε ποσοστό 3% των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτή την επέμβαση. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν την πάρεση του μυοδερματικού νεύρου και την δυσλειτουργία του υποπλατίου μυός (πιο σπάνια). Τέλος, μετά από μια επέμβαση τέτοιου είδους ο πιο λειτουργικός περιορισμός είναι ο περιορισμός της εξω στροφής αναφορικά με το εύρος της κινητικότητας.


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Ο χειρουργός οφείλει να έχει στο μυαλό του ότι ο σκοπός αυτής της επέμβασης είναι να αποκαταστήσει την πρόσθια σταθερότητα του ώμου. Αν και αυτή είναι κατά βάση μια «οστική» επέμβαση, πρέπει να προσέξει τους μαλακούς ιστούς, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας. Η αρχική μετεγχειρητική αποκατάσταση θα πρέπει να εστιάσει πολύ στην προστασία του υποπλατίου μυός και στην πώρωση του μοσχεύματος. Αφού θα χρειαστεί 6-8 εβδομάδες για την οστική πώρωση του μοσχεύματος, οι προσφύσεις του δικεφάλου και του κορακοβραχιόνιου στην κορακοειδή χρειάζονται προστασία κατά την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο. Η απότομη και ενεργητική έκταση καθώς και η έκταση συνοδευόμενη από έξω στροφή στον ώμο δεν ενδείκνυνται. Το βαθμιαίο πρόγραμμα ενδυνάμωσης του δικεφάλου και του κορακοβραχιονίου μυός θα ελαχιστοποιήσουν το περιττό φορτίο στους μυς και τις προσφύσεις.
Επίσης, η έξω στροφή του βραχιονίου πρέπει να ανακτηθεί σταδιακά για την μέγιστη λειτουργικότητα. Έτσι, χρειάζεται ένα πρωτόκολλο αποκατάστασης κατάλληλο για την ομαλή επιστροφή στην προ του χειρουργείου κατάσταση.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η έξω στροφή του βραχιονίου προχωρά με συγκεκριμένο τρόπο (σε 45 μοίρες στο επίπεδο της ωμοπλάτης και σιγά και προοδευτικά στις 90 μοίρες και πάνω). Για να γίνουν όλα τα παραπάνω πραγματικότητα ο ασθενής είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί στο πρωτόκολο αποκατάστασης το οποίο θα του δοθεί από τον θεράποντα ιατρό του.


αρθροπλαστικη γονατο - αρθροπαστικη ισχιου

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, εξειδικευμένος στις ρομποτικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας: αρθροπλαστική ισχίου και αρθροπλαστική γόνατος.

Πλήρες Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς έχει πλούσιο ερευνητικό έργο και πολλές δημοσιεύσεις εργασιών σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Δείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις του

Είπαν για μας

5.0 ★★★★★ 266 Αξιολογήσεις Δείτε όλες τις αξιολογήσεις

Manos Tsiknakis

Καλησπέρα έκανα 6 Οκτωβρίου 2020 αρθόπλαστική Ισχίου..!!! Και 7 Οκτωβρίου Περπάτησα κανονικά..!!!! Που δεν το περίμενα ούτε εγώ..!!!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα απ’την καρδιά μου στο γιατρό χειρουργό και φίλο μου Μάριο Σαλμά..!!!!! Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλο το προσωπικό της κλινικής λευκός σταυρός...!!!!!!";

Erasmia

Υπάρχουν κάποιες φορές στη ζωή μας όπου δεν αρκούν οι ανθρώπινες λέξεις για να εκφράσουμε αυτά που θα επιθυμούσαμε να πούμε... Αυτό συμβαίνει και τώρα...

Εύη Α.

Χειρουργήθηκα πριν δύο εβδομάδες, ολική αρθροπλαστική αρ. ισχίου, από τον κ.Σαλμά. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο τρόπος που μου εξήγησε όλες τις λεπτομέρειες για την άρθρωση, το μόσχευμα, το χειρουργείο και την αποθεραπεία. Αναλυτικά, κατανοητά, με υπομονή και ευγένεια. Όπως ακριβώς ήθελα. Περπάτησα την ίδια μέρα και μέχρι σήμερα εχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα το Π. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι περπατάω χωρίς τον πόνο που με βασάνιζε τα τελευταία χρόνια και σιγά σιγά κάνω κινήσεις που είχα ξεχάσει. Ευχαριστώ πολύ Γιατρέ!

Κωνσταντίνος Τσιάβος

Ο καθηγητής Σαλμάς Μάριος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πολύ επεξηγηματικός όσον αφορά την κατάσταση του προβλήματος και της διαδικασίας της επέμβασης...

Despina Christina Patsioka

Ο καθηγητής, κ. Μάριος Σαλμάς, έδωσε και πάλι "ζωή" στην 75χρονη μητέρα μου. Χρειάστηκε μόλις μια επίσκεψη στο ιατρείο για να αντιληφθούμε...

konstantina rissaki

Όταν πρέπει να αξιολογήσεις έναν Άνθρωπο που έφερε το χαμόγελο ξανά στα χείλη της μητέρας σου σκέφτεσαι: "υπάρχουν λέξεις να το περιγράψω";

❋ Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί τελική ή πλήρη ιατρική συμβουλή.
Copyright © 2016-2024, Μάριος Σαλμάς, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Αρθροπλαστική Γόνατος, Αρθροπλαστική Ισχίου :::: κατασκευή ιστοσελίδαςMy Internet :::

Πληροφορίες ιδιωτικότητας.

Χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Επιλογές

Διαγραφή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ

Περισσότερα για Όρους Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου