Αρθροπλαστική Γόνατος Περιστατικά - Μαρτυρίες Ασθενών αρθροπλαστικη γονατος

καλέστε 210 7793103 καθημερινά την ιατρική μας ομάδα ή κλείστε ΡΑΝΤΕΒΟΥ ONLINE

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γονάτου

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος - 20 μέρες μετά το χειρουργείο

Ταυτόχρονη Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος στο ίδιο χειρουργείο - 20 μέρες μετά το χειρουργείο

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος - 40 ημέρες μετεγχειρητικά

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστικη ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα 20 μέρες μετά το χειρουργείο

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα σε ένα χειρουργείο - 3 ημέρες μετεγχειρητικά

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος - 2 μέρες μετεγχειρητικά

Robotic both knees replacement 2 months after surgery

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος - 2 μέρες μετεγχειρητικά

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα - 3 μέρες μετά το χειρουργείο

Ρομποτική Ολιική Αρθροπλαστική Γόνατος - 2 μέρες μετά το χειρουργείο

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστικη Γόνατος - 20 μέρες μετά το χειρουργείο

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστικη Γόνατος - 3 μήνες μετά το χειρουργείοΡομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος χωρίς διατομή των τενόντων

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστικη ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα σε ένα χειρουργείο

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος σε υπέρβαρο άνδρα 15 ημέρες μετά το χειρουργείο

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος 2 μήνες μετεγχειρητικά

Ρομποτική Ατραυματική Αρθροπλαστική Γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 6 μήνες μετεγχειρητικά

Ολική αρθρθροπλαστκή ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα σε 3 ασθενείς

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος χωρίς Διατομή Τενόντων

Ρομποτική Αρθροπλαστική και στα Δύο Γόνατα Ταυτόχρονα - Χωρίς Διατομή Τενόντων - 50 μέρες μετεγχειρητικά

Ρομποτική Ολίκη Αρθροπλαστική Ταυτόχρονα και στα Δύο Γόνατα χωρίς Διατομή Τενόντων

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα


Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος - Αποκατάσταση με Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 1 ημέρα μετά το χειρουργείο
Ρομποτική ολική αρθροπλαστική γόνατος ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα


Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: 3 ασθενείς ολική αρθροπλαστική γόνατος

Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική ΓόνατοςΟλική αρθροπλαστική γόνατος που δε χρειάζεται καθόλου φυσικοθεραπεία μετά το χειρουργείο


Υβριδική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος


Ολική Αρθροπλαστική Γονάτων άμφω ταυτόχρονα - πλήρης λειτουργικότητα μόνο με 2 φυσικοθεραπείες

Υβριδική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ρομποτική ολική αρθροπλαστική γόνατος 2 χρόνια μετά το χειρουργείο


Ταυτόχρονη ολική αρθροπλαστική γονάτων άμφω σε υπέρβαρη ασθενή

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος, Ρομποτική Ολική αρθροπλαστική

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γονάτων ΑΜΦΩ 3 μήνες μετεγχειρητικά.Οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίου-Ρομποτική αρθροπλαστική 2 γονάτων και ισχίου σε 15 ημέρες.Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος σε Ασθενή 40 ετών 1 ημέρα μετά το χειρουργείοΡομποτική αρθροπλαστική γόνατος - με πλοήγηση υπολογιστή - 2 ημέρες μετά το χειρουργείοΟστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ρομποτική ολική αρθροπλαστική γόνατοςΟστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ρομποτική ολική αρθροπλαστική γόνατοςΜονοδιαμερισματική αρθροπλαστική με πλοήγηση - 15 ημέρες μετά το χειρουργείο.

Oστεοαρθρίτιδα γόνατος έσω διαμερίσματος - Μονοδιαμερισματική ολική αρθροπλαστική γόνατος

Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 2η μετεγχειρητική μέρα

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική - 2 ημέρες μετεγχειρητικά

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 1 μέρα μετά το χειρουργείο

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική - Εξατομικευμένη - 15 ημέρες μετεγχειρητικά

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - Εξατομικευμένη - 4 χρόνια μετεγχειρητικά

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 4 ημέρα μετεγχειρητικά

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - Ελάχιστα επεμβατική - 15 ήμερες από το χειρουργείο

Ολική αρθροπλαστική γόνατος αναθεώρησης - Μετατραυματική αρθρίτιδα γόνατος με κάταγμα κνήμης και ψευδάρθρωση

Ολική αρθροπλαστική γόνατος 2 ημέρες και 15 ημέρες μετά το χειρουργείο

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 9 χρόνια μετά το χειρουργείο

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - Ελάχιστα επεμβατική - 2 μήνες μετεγχειρητικά

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 2 χρόνια μετεγχειρητικά

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 2 ημέρες μετεγχειρητικά

Εξατομεικευμένη ελάχιστα επεμβατική - Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Εξατομεικευμένη ελάχιστα επεμβατική - Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 6 εβδομάδες μεταγχειρητικά

Εξατομικευμένη ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος αμφω

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος έσω διαμερίσματος - μονοδιαμερισματική - Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος ελάχιστα επεμβατική - Ανατομική - 15 ημέρες μετά το χειρουργείο

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Εξατομεικευμένη ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική γόνατος - 2 ημέρες μετεγχειρητικά

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 3 ημέρες μετά το χειρουργείο

Ολική αρθροπλαστική γόνατος - 3 ημέρες μετά το χειρουργείο

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική γόνατος,18 ημέρες μετεγχειρητικά

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος - Ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς διατομή του τένοντα του τετρακεφάλου, με ανάσπαση του έσω πλατύ
αρθροπλαστικη γονατο - αρθροπαστικη ισχιου

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, εξειδικευμένος στη ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας.

Πλήρες Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς έχει πλούσιο ερευνητικό έργο και πολλές δημοσιεύσεις εργασιών σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Δείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις του

Είπαν για μας

5.0 ★★★★★ 207 Αξιολογήσεις Δείτε όλες τις αξιολογήσεις

Erasmia

Υπάρχουν κάποιες φορές στη ζωή μας όπου δεν αρκούν οι ανθρώπινες λέξεις για να εκφράσουμε αυτά που θα επιθυμούσαμε να πούμε... Αυτό συμβαίνει και τώρα...

Κωνσταντίνος Τσιάβος

Ο καθηγητής Σαλμάς Μάριος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πολύ επεξηγηματικός όσον αφορά την κατάσταση του προβλήματος και της διαδικασίας της επέμβασης...

Despina Christina Patsioka

Ο καθηγητής, κ. Μάριος Σαλμάς, έδωσε και πάλι "ζωή" στην 75χρονη μητέρα μου. Χρειάστηκε μόλις μια επίσκεψη στο ιατρείο για να αντιληφθούμε...

konstantina rissaki

Όταν πρέπει να αξιολογήσεις έναν Άνθρωπο που έφερε το χαμόγελο ξανά στα χείλη της μητέρας σου σκέφτεσαι: "υπάρχουν λέξεις να το περιγράψω";

❋ Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί τελική ή πλήρη ιατρική συμβουλή.
Copyright © 2016-2023, Μάριος Σαλμάς, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Αρθροπλαστική Γόνατος, Αρθροπλαστική Ισχίου ::: κατασκευή ιστοσελίδαςMy Internet :::