Μάριος Σαλμάς Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Αρθροσκόπηση στο ιατρείο - χειρουργική ώμου, γόνατος, ισχίο, σπονδυλική στήλη, αθλητισμός, αρθροσκόπηση στο ιατρείο - Marios Salmas

καλέστε 210 7793103 καθημερινά την ιατρική μας ομάδα ή κλείστε ΡΑΝΤΕΒΟΥ ONLINE

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς

είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, εξειδικευμένος στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας: ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ρομποτική αρθροπλαστική ισχίου.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική του γόνατος, του ισχίου, του ώμου και της σπονδυλικής στήλης. Εφαρμόζει τη ρομποτική τεχνολογία στην ορθοπαιδική (αρθροπλαστική γόνατος, αρθροπλαστική ισχίου) και καινοτομεί στις αρθροσκοπήσεις γόνατος με τοπική αναισθησία, ενώ είναι ο πρώτος που εφήρμοσε τη διαγνωστική αρθροσκόπηση στο ιατρείο.

Πλήρες Βιογραφικό

ΜΑΡΙΟΣ Γ. ΣΑΛΜΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜετεγχειρητικό Πρωτόκολλο πρόσθιας αρθροσκοπικής σταθεροποίησης με ή χωρίς Bankart RepairΟ σκοπός αυτού του πρωτοκόλλου είναι να παρέχει στον κλινικό ιατρό τις κατευθυντήριες γραμμές για την μετεγχειρητική πορεία του ασθενή που έχει υποβληθεί σε διαδικασία πρόσθιας αρθροσκοπικής σταθεροποίησης. Δεν έχει ως πρόθεση να υποκαταστήσει την κλινική απόφαση σχετικά με την εξέλιξη της μετεγχειρητικής πορείας του ασθενούς με βάση την φυσική εξέταση και τα ευρήματα, την ατομική πρόοδο, ή / και την παρουσία μετεγχειρητικών επιπλοκών. Εάν ένας κλινικός απαιτεί βοήθεια στην εξέλιξη ενός μετεγχειρητικού ασθενούς, θα πρέπει να διαβουλεύεται με τον παραπομπών χειρουργό.
Η πρόοδος στην επόμενη φάση βασίζεται σε κλινικά κριτήρια ή / και χρονικά πλαίσια ως κατάλληλα.


Φάση I - Άμεση μετεγχειρητική φάση (Ημέρα 1-21):


Στόχοι:

• Προστασία της χειρουργικής αποκατάστασης
• Μείωση του πόνου και της φλεγμονής
• Ενίσχυση της λειτουργίας της ωμοπλάτης
• Επίτευξη κατάλληλου εύρους κίνησης

Προφυλάξεις:

• Παραμείνετε σε νάρθηκα, αφαιρώντας τον μόνο για το ντους και το εύρος κίνησης αγκώνα / καρπού
• Εκπαίδευση των ασθενών όσον αφορά την αποφυγή της απαγωγής / εξωτερικής περιστροφικής δραστηριότητας προς αποφυγή πίεσης της πρόσθιας κάτω κάψουλας
• Όχι παθητικό εύρος κίνησης / Ενεργό εύρος κίνησης του ώμου
• Όχι ανύψωση αντικειμένων με λειτουργικό ώμο
• Διατηρείτε τις τομές καθαρές και στεγνές

Εβδομάδα 1-3

• Νάρθηκας συνεχώς εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω
• Παθητικό εύρος κίνησης / Ενεργητικό εύρος κίνησης του αγκώνα, καρπού και χεριού μόνο
• Ομαλοποίηση θέσης της ωμοπλάτης, κινητικότητας και σταθερότητας
• “Σφίξιμο μπαλακιού”
• Ύπνος με νάρθηκα να υποστηρίζει λειτουργικό ώμο
• Ντους με το χέρι να βρίσκεται στο πλευρό σας
• Κρυοθεραπεία για τον πόνο και τη φλεγμονή
• Εκπαίδευση ασθενών στη στάση, την προστασία των αρθρώσεων, την τοποθέτηση, την υγιεινή, κλπ.
• Ξεκινήστε ισομετρικές την 3η εβδομάδα


Φάση ΙΙ - Φάση Προστασίας / Παθητικό εύρος κίνησης (Εβδομάδα 4 και 5):Στόχοι:

• Σταδιακή αποκατάσταση παθητικού εύρους κίνησης του ώμου
• Όχι υπερβολική πίεση ιστών που επουλώνουν

Προφυλάξεις:

• Ακολουθήστε τους συγκεκριμένους περιορισμούς παθητικού εύρους κίνησης του χειρουργού -κυρίως για εξωτερική περιστροφή
• Όχι ενεργητικό εύρος κίνησης του ώμου ή ανύψωση

Κριτήρια για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο:

• Πλήρης κάμψη και εσωτερική περιστροφή παθητικού εύρους κίνησης
• Παθητικό εύρος κίνησης 30 μοιρών εξωτερικής περιστροφής στο πλάι
• Μπορείτε να ξεκινήσετε ήπιες διατάσεις εξωτερικής περιστροφής στη θέση 90/90

Εβδομάδα 4-5

• Συνέχιση χρήσης νάρθηκα
• Παθητικό εύρος κίνησης (ήπιο), εκτός αν ενδείκνυται διαφορετικά από τον χειρουργό
• Πλήρης κάμψη και ανύψωση στο επίπεδο της ωμοπλάτης
• Πλήρης εσωτερική περιστροφή
• Εξωτερική περιστροφή έως 30 μοίρες στις 20 μοίρες απαγωγής, έως 30 μοίρες στις 90 μοίρες απαγωγής
• Εκκρεμές
• Ανώδυνα ισομετρικά στροφικού πετάλου σε ουδέτερο
• Συνέχεια της κρυοθεραπείας, όπως απαιτείται
• Συνέχεια όλων των προληπτικών μέτρων και προστασίας των αρθρώσεων


Φάση ΙΙΙ - Ενδιάμεση φάση / Ενεργητικό εύρος κίνησης (Εβδομάδα 6 και 7):Στόχοι:

• Συνεχίστε να αυξήσετε σταδιακά την εξωτερική περιστροφή Παθητικού Εύρους Κίνησης Πλήρης Ενεργητικό Εύρος Κίνησης
• Ανεξαρτησία με την ADL
• Ενίσχυση της δύναμης και της αντοχής

Προφυλάξεις:

• Απογαλακτισμός από νάρθηκα
• Μη επιθετικό εύρος κίνησης / διατάσεις
• Όχι ανύψωση με το πάσχον χέρι
• Όχι δραστηριότητες ενίσχυσης που τοποθετούν μια μεγάλη ποσότητα έντασης σε όλη την πρόσθια πτυχή του ώμου σε θέση απαγωγής με εξωτερική περιστροφή (π.χ. pushups, κλπ.)

Εβδομάδες 6 και 7

• Παθητικό εύρος κίνησης (ήπιο), εκτός αν ενδείκνυται διαφορετικά από τον χειρουργό
Εξωτερική περιστροφή έως 30-50 μοίρες στις 20 μοίρες απαγωγής, έως 45 βαθμούς στις 90 μοίρες απαγωγής
• Ξεκινήστε Ενεργητικό Εύρος Κίνησης του ώμου
Η πρόοδος προς το πλήρες Ενεργητικό Εύρος Κίνησης του ώμου σε θέσεις αντίστασης της βαρύτητας
• Έναρξη εφαρμογής πιο επιθετικών οπίσθιων θυλακωδών διατάσεων
• Διάταση αντίθετου χεριού
• Εσωτερική περιστροφική διάταση (από την πλευρά που βρίσκεται)
• Οπίσθια / κατώτερη κινητοποίηση γληνοβραχιονίου άρθρωσης
• Ενίσχυση θωρακικού μήκους ήσσονος σημασίας
• Ενίσχυση αναστολέα ωμοπλάτης
• Αρχίστε ήπιες ισοτονικές και ρυθμικές τεχνικές σταθεροποίησης για την ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος στροφικού πετάλου (ανοικτή και κλειστή “αλυσίδα”)
• Συνέχιση της κρυοθεραπείας εάν είναι απαραίτητη


Φάση IV - Φάση Ενίσχυσης (Εβδομάδα 8 - Εβδομάδα 12)Στόχοι:

• Συνεχίστε να αυξηθεί σταδιακά η εξωτερική περιστροφή του παθητικού εύρους κίνησης
• Διατήρηση πλήρους ανώδυνου ενεργητικού εύρους κίνησης
• Ομαλοποίηση μυϊκής δύναμης, σταθερότητας και αντοχής
• Σταδιακά αυξήστε δραστηριοτήτες για την ολική επιστροφή σε πλήρεις λειτουργικές δραστηριότητες

Προφυλάξεις:

• Μην καταπονείτε τη πρόσθια κάψουλα με επιθετική ενίσχυση πάνω από το κεφάλι
• Αποφεύγετε “αθλήματα επαφής” / δραστηριότητες

Eβδομάδες 8-10

• Συνεχίστε διατάσεις και παθητικό εύρος κίνησης
• Εξωτερική περιστροφή έως 65 μοίρες στις 20 μοίρες απαγωγής, έως 75 μοίρες στις 90 μοίρες απαγωγής, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά από τον χειρουργό.
• Πρόοδος κατόπιν προγράμματος ενίσχυσης

Εβδομάδες 10-12

• Συνεχίστε διατάσεις και παθητικό εύρος κίνησης
• Όλα τα επίπεδα ως την ανοχή.
• Συνέχιση του προγράμματος ενίσχυσης


Φάση V - Επιστροφή στη φάση της δραστηριότητας (Εβδομάδα 12 - Εβδομάδα 20)Στόχοι:

• Σταδιακή επιστροφή σε έντονες δραστηριότητες εργασίας
• Σταδιακή επιστροφή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
• Σταδιακή επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες

Προφυλάξεις:

• Μην αρχίσετε ρίψεις, ή γενικά αθλητικές κινήσεις μέχρι τους 4 μετεγχειρητικούς μήνες
• Αρση βαρών
• Αποφύγετε τη μεγάλη λαβή στον πάγκο
• Καμία στρατιωτική κάμψη άσκηση ή έλξεις πίσω από το κεφάλι. Να είστε βέβαιος να βλέπετε πάντα τους αγκώνες σας.

Εβδομάδες 12-16

• Συνέχιση διατάσεων και του προγράμματος ενίσχυσης
• Μπορείτε να ξεκινήσετε γκολφ, τένις (όχι σερβίς μέχρι 4 μήνες), κλπ.
• Μπορείτε να ξεκινήσετε γενικευμένη άρση βαρών άνω άκρων με χαμηλό βάρος και πολλές επαναλήψεις, με τη βεβαιότητα να ακολουθήσετε προφυλάξεις όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.


Εβδομάδες 16-20

• Μπορεί να εισάγετε διαλειμματικές προπονήσεις ανάλογα με την περίπτωση

Κριτήρια για να επιστρέψετε σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες:

• Άδεια από χειρουργό
• Λειτουργία ώμου χωρίς πόνο και χωρίς σημάδια αστάθειας
• Αποκατάσταση του κατάλληλου εύρους κίνησης για την επιθυμητή δραστηριότητα
• Πλήρης αντοχή σε σύγκριση με τον μη λειτουργικό ώμο (έλεγχος με δυναμομετρία)
αρθροπλαστικη γονατο - αρθροπαστικη ισχιου

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, εξειδικευμένος στις ρομποτικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας: αρθροπλαστική ισχίου και αρθροπλαστική γόνατος.

Πλήρες Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μάριος Σαλμάς έχει πλούσιο ερευνητικό έργο και πολλές δημοσιεύσεις εργασιών σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Δείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις του

Είπαν για μας

5.0 ★★★★★ 266 Αξιολογήσεις Δείτε όλες τις αξιολογήσεις

Manos Tsiknakis

Καλησπέρα έκανα 6 Οκτωβρίου 2020 αρθόπλαστική Ισχίου..!!! Και 7 Οκτωβρίου Περπάτησα κανονικά..!!!! Που δεν το περίμενα ούτε εγώ..!!!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα απ’την καρδιά μου στο γιατρό χειρουργό και φίλο μου Μάριο Σαλμά..!!!!! Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλο το προσωπικό της κλινικής λευκός σταυρός...!!!!!!";

Erasmia

Υπάρχουν κάποιες φορές στη ζωή μας όπου δεν αρκούν οι ανθρώπινες λέξεις για να εκφράσουμε αυτά που θα επιθυμούσαμε να πούμε... Αυτό συμβαίνει και τώρα...

Εύη Α.

Χειρουργήθηκα πριν δύο εβδομάδες, ολική αρθροπλαστική αρ. ισχίου, από τον κ.Σαλμά. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο τρόπος που μου εξήγησε όλες τις λεπτομέρειες για την άρθρωση, το μόσχευμα, το χειρουργείο και την αποθεραπεία. Αναλυτικά, κατανοητά, με υπομονή και ευγένεια. Όπως ακριβώς ήθελα. Περπάτησα την ίδια μέρα και μέχρι σήμερα εχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα το Π. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι περπατάω χωρίς τον πόνο που με βασάνιζε τα τελευταία χρόνια και σιγά σιγά κάνω κινήσεις που είχα ξεχάσει. Ευχαριστώ πολύ Γιατρέ!

Κωνσταντίνος Τσιάβος

Ο καθηγητής Σαλμάς Μάριος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πολύ επεξηγηματικός όσον αφορά την κατάσταση του προβλήματος και της διαδικασίας της επέμβασης...

Despina Christina Patsioka

Ο καθηγητής, κ. Μάριος Σαλμάς, έδωσε και πάλι "ζωή" στην 75χρονη μητέρα μου. Χρειάστηκε μόλις μια επίσκεψη στο ιατρείο για να αντιληφθούμε...

konstantina rissaki

Όταν πρέπει να αξιολογήσεις έναν Άνθρωπο που έφερε το χαμόγελο ξανά στα χείλη της μητέρας σου σκέφτεσαι: "υπάρχουν λέξεις να το περιγράψω";

❋ Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί τελική ή πλήρη ιατρική συμβουλή.
Copyright © 2016-2024, Μάριος Σαλμάς, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Αρθροπλαστική Γόνατος, Αρθροπλαστική Ισχίου :::: κατασκευή ιστοσελίδαςMy Internet :::

Πληροφορίες ιδιωτικότητας.

Χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Επιλογές

Διαγραφή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ

Περισσότερα για Όρους Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου